Vores Rusiske Pige /Our Rusiske Girl Chesvet Line my Lovely Girl Tysk Junior Champion 2013

Vores nye hanhund fra Israel / Our new dog from Israel

Vi hedder Kern og Hanne. bor i St.Rørbæk. ved Frederikssund.
Vi blev gift i 1981 og har 3 voksne børn, 7+ 3 børnebørn.

Familien har altid været aktive indenfor sport. Drengene har spillet fodbold på højt plan, og en er blevet professionel fodboldspiller. Vores datter har ligesom drengene spillet fodbold, men fandt ridesporten mere interessant, som hun kunne dele med sin mor.

I 2009 fik vi vores første Shih Tzu , som nu er blevet udvidet med yderlig 7 stk. samt 4 som ikke bor hos os

Hanne's hverdag går med hundetræning og pelspleje.
Kern er fodbold-dommer. og altmuligmand her i hjemmet.

Sammen går vi til udstillinger, både i Danmark, men også gerne udlandet.


Storbritannien flag 90 x 150 cm

We named Kern and Hanne.living in St.Rørbæk .at Frederikssund.
We are married 1981 and have3 adult children, 7+ 3grandchildren.

The family has always been active in sports.The boys played football at a high level,and 1 has been a professional footballer.Our daughter has just boys played football, but found equestrian sport more interesting as she could share with her ​​mother.

In 2009 we got our first Shih Tzu, which has now been extended with further 7 pcs. and 4 are not staying with us

Hanne's everyday Wear dog training and grooming.
Kern is footballjudge. and handyman here at home.

Together we go to exhibitions in Denmark, but also like abroad.